فیلم کوتاه تطبیق

فیلمی از مهرداد حسنی

شاهرخ در کلاس نشسته ‌و با نگرانی لاک‌ ناخن‌اش را می‌خراشد.اهالی روستا به معلم شکایت می‌کنند و شاهرخ را پسری شرور خطاب می‌کنند و می‌گویند که شاهرخ اثر بدی بر روی بچه‌های آن‌ها می‌گذارد و باید از مدرسه اخراج شود. معلم از شاهرخ می‌خواهد که او چند روزی به مدرسه نیاید تا بتواند موضوع را حل و فصل کند اما...


 
 پوستر فیلم تطبیق
اتاق تاریک

تصاویر فیلم

تطبیق
تطبیق
تطبیق
تطبیق
تطبیق
تطبیق
تطبیق
تطبیق
تطبیق
تطبیق
تطبیق
تطبیق
تطبیق
تطبیق