فیلم شناسی اتاق تاریک

تطبیق
تطبیق
فیلم کوتاه تطبیق ساخته مهرداد حسنی
سور بز
سور بز
فیلم سور بز ساخته سعید زمانیان
شکارچی نهنگ
شکارچی نهنگ
فیلم شکارچی نهنگ ساخته آرمین ایثاریان
خوره
خوره
فیلم پلیسی خوره ساخته سعید زمانیان
اسرار دریاچه
اسرار دریاچه
مستند اسرار دریاچه ساخته آرمین ایثاریان