جوایز و افتخارات حسن محمدی

  • فیلم کوتاه سور بز
  • فیلم کوتاه تطبیق

1. برنده جایزه بهترین فیلمنامه کوتاه از جشنواره Independent Shorts Awards در کشور امریکا

2. برنده جایزه بهترین فیلمنامه کوتاه از جشنواره Independent Talents International Film Festival در کشور امریکا

3. برنده جایزه بهترین فیلمنامه کوتاه از جشنواره Rome Independent Prisma Awards در کشور ایتالیا

4. حضور در فینال و کاندید در یافت جایزه بهترین فیلمنامه کوتاه Changing Face International Film Festival در کشور استرالیا

5. حضور در نیمه نهایی جشنواره Sunday Shorts Film Festival در کشور انگلستان

6. حضور در نیمه نهایی جشنواره Indie Visions Film Festival در کشور امریکا

7. حضور در جشنواره VI International Film Festival Golden Frame در کشور اکراین

8. حضور در هجدهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم آلمریا اسپانیا

9. حضور فیلم در هفدهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم داکا و دریافت دیپلم افتخار بهترین فیلم کوتاه معناگرا

10. حضور در هجدهمین دوره جشنواره بین المللی کینو فیلم منچستر در کشور انگلستان

11. حضور در دهمین جشن فیلم کوتاه مستقل خانه سینما و نامزد دریافت سه جایزه

12. حضور در سی و ششمین دوره جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران

13. حضور در چهل و نهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم رشد

14. حضور در بیست و یکمین دوره جشنواره لند شات در کشور آلمان

15. حضور در چهار دهمین دوره جشنواره فیلم کوتاه تائوس در کشور امریکا

16. برنده جایزه بهترین فیلمنامه کوتاه از جشنواره کوئین پالم در کشور امریکا

17. حضور در سی و ششمین جشنواره فیلم فجر

18. برنده جایزه بهترین فیلم کوتاه از سیزدهمین دوره جشنواره سانفرانسیسکو کشور امریکا

1. Grand Prix Winner at Busan International Short Film Festival(Oscar Qualified)

2. Embrace Award Winner at Chicago International Children’s Film Festival (Oscar Qualified)

3. Best short Film at Barcelona Human Right Film Festival

4. Official Selection at 30th RainDance Film Festival(Oscar Qualified)

5. Official Selection at InterFilm Berlin (Oscar Qualified)

6. Official Selection at Vienna Shorts(Oscar Qualified)

7. Official Selection at 42nd FIN Atlantic International Film Festival

8. Official Selection at ZOOM – ZBLIŻENIA

9. Official Selection at KinoFilm Manchester

10. Official Selection at aGLIFF/PRISM Film Festival

11. Official Selection at Sedicicorto Forli Film Festival

12. Official Selection at 27th Seattle Queer Film Festival

13. Official Selection at 33rd Honolulu Rainbow Film Festival

14. Official Selection at Cinekid

15. Official Selection at Ankara International Film Festival

16. Official Selection at 15th luststreifen Film Festival

17. Official Selection at Festival du film LGBTQI de Paris Chéries-Chéris

18. Official Selection at Film Front 2022

19. Official Selection at MixBrasil Festival de Cultura da Diversidade

20. Official Selection at IMAGE+NATION: FESTIVAL FILM LGBTQUEER MONTREAL

21. Official Selection at LGBTQ Marseille film festival

22. Official Selection at Festival de Cine y Derechos Humanos de Barcelona

23. Official Selection at Providence Children’s International film festival

24. Official Selection at Reelout Queer Film + Video Festival

25. Official Selection at FESTIVALINTERNATIONALDUFILMDEMARSEILLE

26. Official Selection at Boulder International Film Festival

27. Official Selection at Calcutta LGBTQIA Film Festival

28. Official Selection at Stockholm International Film Festival

29. Official Selection at Common Good International Film Festival

30. Official Selection at Ljubljana LGBT Film Festival