فیلم شکارچی نهنگ

فیلمی از سعید زمانیان

سعید کارگری که به دنبال خرید دو مرغ بریان از خانه خارج می‌شود و با اتفاقات عجیبی روبرو می‌شود ...


 
 پوستر فیلم شکارچی نهنگ
اتاق تاریک

تصاویر فیلم

شکارچی نهنگ
شکارچی نهنگ
شکارچی نهنگ
شکارچی نهنگ
شکارچی نهنگ
شکارچی نهنگ
شکارچی نهنگ
شکارچی نهنگ