فیلم سور بز

فیلمی از سعید زمانیان

سور بز درباره‌ی کودکی است که در زندگی با یک فقدان بزرگ روبه‌رو می‌شود و به شیوه‌ی خودش با آن کنار می‌آید. (بچه ها هیچ چیز را فراموش نمی کنند) ...


 
 پوستر فیلم سور بز
اتاق تاریک

تصاویر فیلم

سور بز
سور بز
سور بز
سور بز
سور بز
سور بز
سور بز
سور بز
سور بز
سور بز
سور بز
سور بز
سور بز
سور بز
سور بز
سور بز
سور بز
سور بز
سور بز
سور بز